สินค้าประหยัดน้ำมัน ชุดสำเร็จรูปมีจำหน่ายแล้วราคาพิเศษ dv hydrogen 

                  
  

       Mainmenu

        อาหารเสริม
        เสริมสุขภาพ
       หมวดพลังงาน
            สินค้าทั่วไป
 
             สมุนไพร

 
หนังสือพิมพ
@
เดลินิวส์
@ ไทยรัฐ
@ ไทยโพสต์
@ มติชน
@ มติชนสุดสัปดาห์
@ ข่าวสด
@ ประชาชาติธุรกิจ
@ คมชัดลึก
@
ผู้จัดการ
@ ผู้จัดการรายสัปดาห์
@ ผู้จัดการรายเดือน
@ โพสต์ทูเดย์
@ กรุงเทพธุรกิจ
@ กรุงเทพธุรกิจ Biz week
@ ฐานเศรษฐกิจ
@ เส้นทางเศรษฐกิจ
@ แนวหน้า
@ สยามรัฐ
@ Bangkok Post
@ เนชั่น
@ เนชั่นสุดสัปดาห์
@ สยามธุรกิจ
@ กระแสหุ้น
@ บ้านเมือง
@ เทเลคอม เจอร์นัล
@ เนชั่นแชนแนล
Bookmark and Share
 
สถิติวันนี้

74 คน

สถิติเมื่อวาน

85 คน

สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

2366 คน
38681 คน
9339191 คน

เริ่มเมื่อ 13/11/08

  

  เลือดจรเข้ชนิดแคปซูล 100%

              100 เม็ด จำหน่ายเพียง  1,350 บาท

    

จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย (  Crocodylus siamensis  ) เป็นสัตว์สมุนไพร


ชนิดหนึ่งที่ประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนำมาบริ โภคเป็น


อาหารเสริมและบำรุงร่างกาย  นำมาใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณ โดย


เฉพาะในจีน  ฮ่องกง และไต้หวัน นิยมบริโภคเลือดจระเข้เพื่อบรรเทา


อาการหอบหืด  บำรุงร่างกาย  และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย


เลือดจระเข้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการศึกษาพบว่ามีคุณสมบัติในการ


ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส  และโปรโตซัวได้


 การ ศึกษาหนอนพยาธิในเลือดและลำไส้จระเข้ที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย


  พบว่าปราศจากหนอนพยาธิในเลือดและลำไส้ และเมื่อทดสอบความ


ปลอดภัยในสัตว์ทดลองที่บริโภคเลือดจระเข้  พบว่าไม่มีพิษแบบเฉียบพลัน


กึ่งเรื้อรังและเรื้อรัง และไม่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพในไต  ตับ  และอวัยวะภาย


ในของสัตว์ทดลอง


การพัฒนาการเจาะเก็บเลือดจระเข้ปริมาณมากและการผลิตเลือด


จระเข้แห้ง คณะวิจัยสามารถคิดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะเก็บเลือดปริมาณ


มาก และกระบวนการผลิตเลือดจระเข้ระเหิดแห้ง  และได้มีการจดสิทธิบัตร


และอนุสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีภาคเอกชนได้


ลงนามกับมหาวิทยาลัยในการใช้สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใน การผลิตแล้ว


ตั้งแต่ปลายปี 2551


    การศีกษาประสิทธิภาพของเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยในการเสริม


สร้างภูมิคุ้มกัน ในหนูทดลอง พบว่าสามารถช่วยให้หนูมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นใน


การต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิด โรคทางเดินอาหารในหนูทดลอง


    การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจาง


จาก การขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำ


ให้แห้งภาย ใต้ความเย็นจัด  พบว่าช่วยให้หนูทดลองที่เป็นโลหิตจางจาก


การขาดธาตุเหล็ก มีค่าฮีโมโกลบินเฉลี่ย 5.8 กรัมเปอร์เซนต์ มีค่า


ฮีโมโกลบินสูงขึ้นเป็น 13.7 กรัมเปอร์เซนต์ ภายใน 4 สัปดาห์ และจากการ


ให้หนูผสมพันธ์กันตามธรรมชาติ พบว่าหนูทดลองกลุ่มควบคุมมีปริมาณลูก


เฉลี่ยต่อแม่เท่ากับ 8 ขณะที่หนูทดลองที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุ


เหล็กที่บริโภคเลือดจระเข้ แห้ง 4 สัปดาห์ แล้วมีลูกเฉลี่ยต่อแม่เท่ากับ 11


แสดงให้เห็นว่าเลือดจระเข้ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้สมบูร์แข็งแรงได้


และยัง ช่วยให้หนูทดลองมีสมรรถนะทางเพศดีขึ้นด้วย

   
ปัจจุบันคณะวิจัยได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตจะมีจระเข้ที่

บริจาคเลือดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับบำรุงร่างกาย


กรรมวิธีการผลิต   แคปซูลเลือดจระเข้แห้ง


1. คัดเลือกจระเข้ที่มีสุขภาพดี แข็งแรง จากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ได้รับการอนุญาตจาก กรมประมง อายุอย่างน้อย 3 ปี ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร


2. เจาะเก็บเลือดจระเข้ปริมาณมาก ทำความสะอาดบริเวณที่เจาะด้วย 70% แอลกอฮอล เจาะเก็บเลือดโดยใช้อุปกรณ์และภาชนะที่ผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรค และภาชนะเก็บเลือดมีลักษณะปิด เพื่อให้ได้เลือดปริมาณมากที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย (ภาพที่ 1-2)


3. นำเลือดจระเข้ที่ได้มาทำการฆ่าเชื้อ ด้วยวิธี Pasturization  ที่ 60oC 30  นาที (ภาพที่ 3-4)


4. นำเลือดจระเข้มาทำระเหิดแห้งโดยใช้ Freeze-der or lyophilizer เพื่อรักษาคุณภาพขององค์ประกอบโปรตีนที่สำคัญในเลือดจระเข้ (ภาพที่ 5-6)


5.  นำเลือดจระเข้ระเหิดแห้ง มาบดให้ละเอียด โดยใช้โถบดสแตนเลส ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ และบรรจุในแคปซูล ภายในตู้ควบคุมการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย (ภาพที่ 7-8)


6. บรรจุใส่ชวดสีชาเพื่อป้องกันแสงและความร้อน (ภาพที่ 9)


7. ตรวจสอบคุณภาพ โดยหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักเลือดด แห้งต่อแคปซูล  ปริมาณแบคทีเรียที่ปนเปื้อน


     

       

 

                                                     

        ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่  3500700033173   www.tmd.go.th       www.weredhome.com/       http://www.rakdang.com/     www.watchomlhiri.com   http://thaitvnews2.blogspot.com/2011/05/blog-post_6097.html       

Copyright (c) 2009 by dcmbusiness.com              084-150-7209 , 086-428-8613     vitcm1@gmail.com