DV-ของเราแตกต่างจากเครื่องที่มีอยู่ตามท้องตลาดคือไฮโดรเจน

 1. อุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงไม่เป็นสนิม, แข็งแรงทนทานทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
 2. แผ่นเซลล์ที่ใช้ในเครื่อง DV-ไฮโดรเจนของเรานั้นเทคโนโลยีชั้นสูงกินกระแส
  ไฟฟ้าต่ำประมาณ 1-3 Amps (ในรถมอเตอร์ไซค์) และ 7-10 ใน Amps รถยนต์
 3. DV-ของเรานั้นสามารถผลิตก๊าซได้ในปริมาณสูงและไม่ทำให้แบตเตอรี่
  เสียหรือหมดก่อนเวลาอันไฮโดรเจนควร
 4. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก๊าซเป็นเพียงน้ำสะอาดเช่นน้ำกรองหรือน้ำดื่มที่หาได้ทั่วไปโดยห้ามใส่สารเร่งปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้น
 5. เนื่องจากสารประเภทดังกล่าวจะทำให้อุปกรณ์สึกกร่อนหรือทำให้เครื่องยนต์เสียหายและอายุการใช้งานสั้น
 6. ระบบ DV-ตัดการทำงานทันทีในกรณีดังนี้ไฮโดรเจนจะ
  5.1 ระบบไม่สามารถผลิตก๊าซได้เนื่องจากผู้ใช้มิได้เปลี่ยนน้ำเลย
  5.2 ในเครื่อง DV-ตะกรันเป็นจำนวนมากไฮโดรเจนมี
  5.3 มีการลัดวงจรเกิดขึ้นหรือเครื่องกินกระแสไฟมากเกินที่กำหนด
  5.4 ผู้ใช้เปิดสวิทช์กุญแจไว้แต่ไม่ได้สตาร์ทเครื่อง
  5.5 เกิดอุบัติเหตุจนวงจรหลุดขาดจากกัน
 7. ผลิตก๊าซแบบแปรผันตามลักษณะการใช้งาน

      ความปลอดภัย

  1. การผลิตก๊าซขึ้นมาตามการใช้งานเท่านั้น
  2. ไม่ต้องใช้ถังในการจัดเก็บ
  3. มีระบบการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในขณะผลิตก๊าซ
  4. อุปกรณ์ที่ใช้ทำขึ้นจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสคุณภาพสูงประกอบจากโรงงานที่มีมาตราฐานสูง
  5. วงจรชั้นสูงเทคโนโลยี (แผ่นเซลล์ผลิตจากวัสดุชนิดพิเศษที่ทำให้สามารถผลิตก๊าซได้มาก)
  6. มีอัตราเสี่ยงต่อการระเบิดต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะ
  6.1 ก๊าชทั้งสองชนิดจัดเป็นธาตุมีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกทำให้แยกตัวพุ่งกระจายไป
  ในอากาศได้อย่างรวดเร็วหากเกิดการรั่วซึม
  6.2 ไม่มีการจัดเก็บก๊าซไว้ในถังที่มีแรงดัน
  7. เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นสารเคมีที่รั่วไหลออกมานั้นมีเพียงน้ำเปล่าๆเท่านั้น

                 

 

การรับประกันสินค้า

 1. สินค้ารับประกัน 1 ปีนับจากวันติดตั้งโดยเงื่อนไขวิธีการใช้งานตามที่บริษัทฯกำหนด
 2. หาก DV-สามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้สามารถทดสอบได้ใน 7 วันไฮโดรเจนไม่
  ยินดีคืนเงินภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับทราบผลทดสอบแล้วทันที
 3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการรับประกันทุกกรณีดังนี้
  3.1 อุปกรณ์ทุกชิ้นในชุดติดตั้ง DV-ไฮโดรเจนถูกตัดแกะแงะหรือแตกออกจากกันโดยการ
  กระทำใดๆเพื่อต้องการดูโครงสร้างภายในอุปกรณ์
  3.2 การบำรุงรักษาและวิธีการใช้ที่ผิดวิธีนอกเหนือจากที่บริษัทฯกำหนดเช่นน้ำเข้าเครื่องยนต์จากการล้างเซลล์แบบผิดวิธีการใช้งาน
  3.3 อุปกรณ์ได้รับความชำรุดเสียหายจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุใดๆ
  3.4 ใส่สารเคมีใดๆที่นอกเหนือจากน้ำซึ่งทำให้อุปกรณ์ชำรุด
  3.5 นำอุปกรณ์ผิดไปใช้ประเภทที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้น <ช่วง
 4. รถยนต์ที่ติดตั้งทุกคันต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ปกติเท่านั้นก่อนการติดตั้งโดยลูกค้าจะต้องแจ้งปัญหาของรถยนต์หรือสภาวะของเครื่องยนต์ให้ผู้ติดตั้งทราบก่อนทำการติดตั้งเท่านั้น
 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันแต่เพียงผู้เดียว

                                       ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.dv-hydrogen.net/               http://www.watercar.tht.in/

                                           คลิกกลับหน้าแรก